- Forkortelse.dk - danske og udenlandske forkortelser og forklaringer

- Forkortelse.dk

Forkortelser på nettet. Vi har samlet en lang række danske forkortelser og udenlandske eller tekniske forkortelser, som du kunne få brug for at kende. For hver forkortelse er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er forkortelserne uddybet. Ordbogen med forkortelser vokser løbende, nå vi støder på nye forkortelser. Læs mere om forkortelser


Sponsorede forslag


Skriv bare lidt af ordet

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Kategorier:
SMS ordbog - IT og teknik - Navn og stednavn - Valuta - Kemi og materiale - Måleenhed
Titel og uddannelse - Tid og periode - Medicin og lægelige - De 10 nyeste forkortelser

<<    Side 1 af 2    >>
I Iod ...
I Parti eller listebogstav for Liberal Alliance (2008-); Socialistisk Arbejderparti (1981-1987) ...
i alm. i almindelighed ...
i forb. med i forbindelse med. kan også forkortes ifm. Forkert form: ifbm. ...
i forh. til i forhold til men kan skrives kortere som ift. Forkert form: ...
i henh. til i henhold til Kan også forkortes: iht. ...
i st. for i stedet for kan også korkortes "istf." ...
I%2FS interessentskab kan også forkortes i/s ...
i%2Fs interessentskab kan også forkortes I/S ...
i.e. id est på latin betydende; det vil sige eller det ...
IATA International Air Transport Association ...
ib. indbundet (om bog) ...
IBM International Business Machines (corporation) ...
IC-tog Intercity-tog ...
ICAO International Civil Aviation Organisation ...
ID 2 bogstav landekode for Indonesien ...
ID Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: Vildbjerg station ...
id kort Indentitetskort ...
id. identitet ...
IDN 3 bogstav landekode for Indonesien ...
IE 2 bogstav landekode for Irland ...
IED Improvised Explosive Device, vejsidebombe. Militære forkortelser skrives med store bogstaver ...
IETDS Interaktive elektronisk teknisk dokumenthåndteringssystem. Militære forkortelser skrives med store bogstaver ...
if. ifølge Forkert form: i følge ...
IFF Identification Friend Foe. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og ...
ifm. i forbindelse med. Kan også være "i forb. med" Forkert form: ...
ift. i forhold til. kan også være "i forh. t." Forkert form: ifht. ...
IGR Ingeniørregimentet. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
IH Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: Ishøj station ...
IH Inspektionshavende. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
iht. i henhold til. kan også forkortes i henh. til ...
IK Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: Ikast station ...
IKK Infanterikampkøretøj. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
IKT Informatik og Kommunikations Teknologi. Militære forkortelser skrives med store bogstaver ...
IL 2 bogstav landekode for Israel ...
ILBM Ildkontrolbefalingsmand. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
ill. illustration eller illustreret ...
IMEI International Mobile Equipment Identity IMEI numre er unikke serienumre for mobiltelefoner. ...
imho In My Humble Opinion - Efter min ydmyge mening (Bruges ...
IMKA International maritim kapacitetsopbygning. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og ...
immho In My Most Humble Opinion - Efter min aller ydmygeste ...
imnsho In My Not So Humble Opinion - Efter min ikke-så-ydmyge ...
imo In My Opinion - Efter min mening ...
In Indium ...
IN 2 bogstav landekode for Indien ...
INAOC Interim National Air Operations Center. Militære forkortelser skrives med store ...
IND 3 bogstav landekode for Indien ...
indb. 1. indbygger 2. indbundet (om bog) ...
indreg. indregistreret ...
INF Infanteri. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
<<    Side 1 af 2    >>

Kender du disse forkortelser?

Hvad betyder de her 5 forkortelser? IT? 8900? VTC? MMIRR? H?

Sponsorede forslag
Fork. - Forkortelse - Forkortelser

Definition

En forkortelse er et ord eller navn der ikke er skrevet ud i den fulde længde.
Forkortelsen kan konstrueres på flere forskellige måder. Eksempelvis kan forkortelser laves ud af de første bogstaver (kr.), ud af første og sidste bogstav (ca.), forskellige bogstaver som giver mening (tlf.), samt fra for skellige ord (m.m. ). Når der er tale om navne, bruges typisk forbogstaver (North Atlantic Treaty Organisation = NATO). Denne gruppe kaldes også initialforkortelser.
De fleste forkortelser udtales som de oprindelige ord (ca. udtales som cirka), men der er dog undtagelser som eksempelvis NATO, som er blevet til den daglige udtale.


Store eller små bogstaver

Her bliver det måske lidt indviklet og i det daglige sprog, bruges de gængse regler ikke altid.
Som udgangspunkt forkortes ord eller navne med store og små bogstaver som det eller de ord forkortelsen kommer fra. Typisk skrives forkortelser med punktum med små bogstaver.
Kommer forkortelsen af et navn, skrives hele forkortelsen ud med store bogstaver eller kun det første bogstav (Nato eller NATO).
Som begyndelsesbogstav i en sætning eller efter punktum bruges stort bogstav.


Punktum eller andre tegn

Forkortelser der kun indeholder store bogstaver (NATO) og forkortelser der har sin egen udtale (bh, wc og tv), skrives normalt ikke med punktum og forkortelser bestående af små bogstaver afsluttes normalt med punktum. Om der skal være et punktum eller flere, er der valgfrihed omkring (m.v. kan også skrives mv.)
Af andre tegn, kan forkortelser også indeholde bindestreg (-) skråstreg (/) eller apostrof ('). Et aktieselskab er et eksempel på dette (a/s eller A/S).
Med måleenheder er det vigtigt at huske forskel på store og små bogstaver, da samme bogstav kan være udtryk for forskellige enheder. Nogle gængse enheder: kilo: kg, gram: g, liter: l, meter: m, Joule: J. Der anvedes ofte ikke punktum efter måleenheder.
Pstdistrikter, grundstoffer og verdenshjørner skrives med stort og uden punktum (KBH N, O, NØ).


Læs mere om FORKORTELSER