- Forkortelse.dk - danske og udenlandske forkortelser og forklaringer

- Forkortelse.dk

Forkortelser på nettet. Vi har samlet en lang række danske forkortelser og udenlandske eller tekniske forkortelser, som du kunne få brug for at kende. For hver forkortelse er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er forkortelserne uddybet. Ordbogen med forkortelser vokser løbende, nå vi støder på nye forkortelser. Læs mere om forkortelser


Sponsorede forslag


Skriv bare lidt af ordet

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Kategorier:
SMS ordbog - IT og teknik - Navn og stednavn - Valuta - Kemi og materiale - Måleenhed
Titel og uddannelse - Tid og periode - Medicin og lægelige - De 10 nyeste forkortelser

<<    Side 1 af 3    >>
k kilo- (SI enhed), 1.000 ...
K Kalium ...
K kelvin ...
K Parti eller listebogstav for Kristendemokraterne, (2004-) Danmarks Kommunistiske Parti (1945-1988) ...
k%2Fs kommanditselskab (eller K/S) ...
K&VDEL Kontrol- og varslingsdeling. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og ...
K. kommandør ...
K0 K0 i en tilstandsrapport - Kosmetiske skader Beskriver skader eller forhold, ...
K1 K1 i en tilstandsrapport - Mindre alvorlige skader Beskriver skader, som ...
K2 K2 i en tilstandsrapport - Alvorlige skader Beskriver skader, som medfører, ...
K3 K3 i en tilstandsrapport - Kritiske skader Beskriver skader, som vil ...
KA Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: Kauslunde station ...
KA Kontreadmiral. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
KAB Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: Karinebæk station ...
kal kalorie ...
KALA Kapacitetsansvarlig LAND. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden ...
KALU Kapacitetsansvarlig LUFT. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden ...
KAMA Kapacitetsansvarlig MARITIM. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden ...
kap. kapitel ...
KASEL Kaserneelement. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
kat. 1) katolsk 2) katalog (kat.nr. katalognummer) ...
KAZ 3 bogstav landekode for Kasakhstan ...
kB kilobyte ...
kb kilobit ...
KB Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: Kalundborg station ...
kbh. København eller Københavnsk ...
KBN Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: KB Hallen station ...
KC Kompagnichef. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
kcal kilokalorier ...
KCDK Kompetencecenter for Skyde- og Øvelsesterræner Danmark. Militære forkortelser skrives med ...
KD Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: Kolding station ...
KD Kommandør. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
KE 2 bogstav landekode for Kenya ...
KEK Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: Kr. Eskilstrup station ...
kem. kemisk ...
KEN 3 bogstav landekode for Kenya ...
KESDH Koncernfælles elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Militære forkortelser skrives med store ...
KET Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: Kildebakke station ...
KFC Kryptofordelingscenter. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
KFOR NATO Kosovo Force. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og ...
kg kilogram ...
KG 2 bogstav landekode for Kirgistan ...
KG Koordinationsgruppe. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og uden punktum ...
KGB Det kongelige garnisionsbibliotek. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og ...
kgl. kongelig ...
KGZ 3 bogstav landekode for Kirgisistan ...
KH 2 bogstav landekode for Cambodia (Kampuchea) ...
KH Stationsforkortelse, som bruges af eksempelvis DSB for: København H ...
KHM 3 bogstav landekode for Cambodia ...
kHz kilohertz ...
<<    Side 1 af 3    >>

Kender du disse forkortelser?

Hvad betyder de her 5 forkortelser? BA? KW? 5370? KH? c%2Fo?

Sponsorede forslag
Fork. - Forkortelse - Forkortelser

Definition

En forkortelse er et ord eller navn der ikke er skrevet ud i den fulde længde.
Forkortelsen kan konstrueres på flere forskellige måder. Eksempelvis kan forkortelser laves ud af de første bogstaver (kr.), ud af første og sidste bogstav (ca.), forskellige bogstaver som giver mening (tlf.), samt fra for skellige ord (m.m. ). Når der er tale om navne, bruges typisk forbogstaver (North Atlantic Treaty Organisation = NATO). Denne gruppe kaldes også initialforkortelser.
De fleste forkortelser udtales som de oprindelige ord (ca. udtales som cirka), men der er dog undtagelser som eksempelvis NATO, som er blevet til den daglige udtale.


Store eller små bogstaver

Her bliver det måske lidt indviklet og i det daglige sprog, bruges de gængse regler ikke altid.
Som udgangspunkt forkortes ord eller navne med store og små bogstaver som det eller de ord forkortelsen kommer fra. Typisk skrives forkortelser med punktum med små bogstaver.
Kommer forkortelsen af et navn, skrives hele forkortelsen ud med store bogstaver eller kun det første bogstav (Nato eller NATO).
Som begyndelsesbogstav i en sætning eller efter punktum bruges stort bogstav.


Punktum eller andre tegn

Forkortelser der kun indeholder store bogstaver (NATO) og forkortelser der har sin egen udtale (bh, wc og tv), skrives normalt ikke med punktum og forkortelser bestående af små bogstaver afsluttes normalt med punktum. Om der skal være et punktum eller flere, er der valgfrihed omkring (m.v. kan også skrives mv.)
Af andre tegn, kan forkortelser også indeholde bindestreg (-) skråstreg (/) eller apostrof ('). Et aktieselskab er et eksempel på dette (a/s eller A/S).
Med måleenheder er det vigtigt at huske forskel på store og små bogstaver, da samme bogstav kan være udtryk for forskellige enheder. Nogle gængse enheder: kilo: kg, gram: g, liter: l, meter: m, Joule: J. Der anvedes ofte ikke punktum efter måleenheder.
Pstdistrikter, grundstoffer og verdenshjørner skrives med stort og uden punktum (KBH N, O, NØ).


Læs mere om FORKORTELSER