- Forkortelse.dk - danske og udenlandske forkortelser og forklaringer

- Forkortelse.dk

Forkortelser på nettet. Vi har samlet en lang række danske forkortelser og udenlandske eller tekniske forkortelser, som du kunne få brug for at kende. For hver forkortelse er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er forkortelserne uddybet. Ordbogen med forkortelser vokser løbende, nå vi støder på nye forkortelser. Læs mere om forkortelser


Sponsorede forslag


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Kategorier:
SMS ordbog - IT og teknik - Navn og stednavn - Valuta - Kemi og materiale - Måleenhed
Titel og uddannelse - Tid og periode - Medicin og lægelige - De 10 nyeste forkortelser

<<    Side 1 af 1    >>
ACTH adreno-corticotropt hormon Dannes i hypofysen ...
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder ...
aids AIDS Acquired Immuno Deficiency Syndrome eller Erhvervet Immun Defekt Syndrom ...
ALS Amyotrofisk Lateral Sklerose ...
beh. behandling ...
BT Blodtryk ...
CNS Centralnervesysteme ...
CPAP continuous positive airway pressure ...
CT-scanning computer tomografi scanning. Bruges til undersøgelse af patienter. ...
DAMP Deficit in attention, motor control and perception ...
EEG eeg elektroencefalogram teknisk til at registrere hjernens elektrisk aktivitet Også kaldet en hjernekurve ...
EKG elektrokardiogram eller elektrokardiografi ...
hiv Human immundefekt virus ...
hj.hj. Hjemmehjælp ...
hj.spl. Hjemmesygeplejerske ...
HPV human papillomavirus ...
hvp. hovedpine ...
inf. Infusion ...
inh. inhalation ...
inj. injektion ...
iv. intravenøst ...
KOL kronisk obstruktiv lungesygdom ...
MASH Mobile Army Surgical Hospital og navnet på både en tv ...
mik. mikroskopi ...
OCD obsessive-compulsive disorder på dansk obsessiv-kompulsiv tilstand ...
p.n. pro necessitate (efter behov) ...
Ph. Eur. European Pharmacopoeia eller den Europæisk farmakopé ...
pt. patient ...
pt. patient ...
REM rapid eye movement (bruges om søvnfase) ...
rp recipe, ordineret ...
RS-virus respiratorisk syncytialvirus ...
rtg. røntgen ...
tb tuberkulose ...
tbl. tablet ...
<<    Side 1 af 1    >>

Kender du disse forkortelser?

Hvad betyder de her 5 forkortelser? PIO? m8? RG? Sdr.? forr.?


Sponsorede forslag