Fork. - Forkortelse - Forkortelser

Definition

En forkortelse er et ord eller navn der ikke er skrevet ud i den fulde længde.
Forkortelsen kan konstrueres på flere forskellige måder. Eksempelvis kan forkortelser laves ud af de første bogstaver (kr.), ud af første og sidste bogstav (ca.), forskellige bogstaver som giver mening (tlf.), samt fra for skellige ord (m.m. ). Når der er tale om navne, bruges typisk forbogstaver (North Atlantic Treaty Organisation = NATO). Denne gruppe kaldes også initialforkortelser.
De fleste forkortelser udtales som de oprindelige ord (ca. udtales som cirka), men der er dog undtagelser som eksempelvis NATO, som er blevet til den daglige udtale.


Store eller små bogstaver

Her bliver det måske lidt indviklet og i det daglige sprog, bruges de gængse regler ikke altid.
Som udgangspunkt forkortes ord eller navne med store og små bogstaver som det eller de ord forkortelsen kommer fra. Typisk skrives forkortelser med punktum med små bogstaver.
Kommer forkortelsen af et navn, skrives hele forkortelsen ud med store bogstaver eller kun det første bogstav (Nato eller NATO).
Som begyndelsesbogstav i en sætning eller efter punktum bruges stort bogstav.


Punktum eller andre tegn

Forkortelser der kun indeholder store bogstaver (NATO) og forkortelser der har sin egen udtale (bh, wc og tv), skrives normalt ikke med punktum og forkortelser bestående af små bogstaver afsluttes normalt med punktum. Om der skal være et punktum eller flere, er der valgfrihed omkring (m.v. kan også skrives mv.)
Af andre tegn, kan forkortelser også indeholde bindestreg (-) skråstreg (/) eller apostrof ('). Et aktieselskab er et eksempel på dette (a/s eller A/S).
Med måleenheder er det vigtigt at huske forskel på store og små bogstaver, da samme bogstav kan være udtryk for forskellige enheder. Nogle gængse enheder: kilo: kg, gram: g, liter: l, meter: m, Joule: J. Der anvedes ofte ikke punktum efter måleenheder.
Pstdistrikter, grundstoffer og verdenshjørner skrives med stort og uden punktum (KBH N, O, NØ).


Mellemrum

I forkortelser med punktum, anvendes der ikke mellemrum efter punktum (H.K.H)


Akronym

Akronym er at andet ord for initialord, dvs. en forkortelse dannet af forbogstaver. Som det nok ses, indeholder ovenstående tekst mange "typisk", "normalt" eller "de fleste".


Oprindelse

Forkorte (Engelsk: “shorten, abridge, abbreviate”), fra tysk "vorkorten", "kort" fra latin curtus.

Vi håber du finder forklaring på det du søger!Om Forkortelser.dk

Vi har samlet en lang række ord og forkortelser, som bruges i det danske sprog eller andre sprog på siden Forkortelse.dk. Det kan være fremmedord, forkortelser, slangord, og mange andre ord. Fælles for dem er, at de kræver en forklaring og en betydning.

Vi håber du finder forklaring på det du søger!Link til Forkortelse.dk

Vi sætter stor pris på links til https://Forkortelse.dk. Derfor har vi lavet en række links, du kan kopiere og indsætte på din side. Vi har også en række grafiske elementer du kan bruge, så længe du linker til Forkortelse.dk

Det der vises Koden eller link bag
Forkortelse.dk <a href="https://www.forkortelse.dk/">Forkortelse.dk</a>Vilkår og betingelser for brug af Forkortelse.dk og underliggende sider

På denne side finder du en standard version af vilkår og betingelser for brug af Forkortelse.dk. (omtalt som "vi" i det efterfølgende). Forkortelse.dk er en service vi stiller til rådighed for brugerne. Vi kan til enhver tid nedlægge denne tjeneste eller ændre vilkårene. Ved enhver brug af Forkortelse.dk accepterer du følgende brugerbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du ophøre din brug af websiden. Vilkår og betingelser for brug af Forkortelse.dk er som følger:

Copyright og ejerskab
Ophavsret til denne publikation ejes af Forkortelse.dk. Det er Henrik Nielsen der ejer domænet og hjemmesiden. Kontakt ejeren via E-mail: kontakt@fremmedord.dk. Denne hjemmeside er danskejet.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af Forkortelse.dk har til formål at hjælpe dig. Vi fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside. Hverken Forkortelse.dk eller folkene bag, kan direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser foranlediget af brugen af Forkortelse.dk, herunder skader og tab som følge af hacker og virusangreb m.v. Uanset hvad kan Forkortelse.dk aldrig blive ansvarlig for et større beløb, end det den pågældende bruger har betalt for at benytte Forkortelse.dk (pt. gratis). Forkortelse.dk og folkene bag samt brugere, forfattere og andre bidragydere til materialet på Forkortelse.dk kan hverken direkte eller indirekte gøres ansvarlige for konsekvenser afstedkommet på baggrund af brug af informationer på Forkortelse.dk og tilknyttede tjenester til eksempelvis publicering af efterlyste ejendele.

Opbevaring af personlige oplysninger og data
Vi opbevarer eller registrerer ikke, hvad der kan karakteriseres som personlige oplysninger. Som bruger lagres dine data i vores datamiljø, der er så sikkert, som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre. Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor. Søgninger gemmes i vores database, for at vi kan tilføje nye ord og forklaringer.

Dine kommentarer og forslag
Vi vil gerne have din feedback, dine idéer og forslag, og forsøger at besvare hver kommentar individuelt. Vi vil frit kunne bruge og handle på de oplysninger, du indsender.

Nøjagtigheden af denne side
Denne hjemmeside kan indeholde utilsigtede unøjagtigheder eller trykfejl, som vi selvfølgelig altid arbejder for at udbedre. Forkortelse.dk frasiger sig enhver forpligtelse eller ansvar for indholdet.

Videregivelse af informationer
Alle oplysninger, der gives til Forkortelse.dk af besøgende på denne hjemmeside anses for at være fortrolige og vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand, med mindre det er nødvendigt for levering af tjenesteydelser (eksempelvis offentliggørelse af efterlyste genstande og ejendele). Vi kan ikke garantere 100% for ukrænkelig sikkerhed eller for følgerne af et eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar herfor.

Log og statistik
Vi opsamler via log-filer og et statistiksystem information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende sitet har haft, hvor de kommer fra og hvordan siderne anvendes mv. Vores data er anonymiseret og bruges udelukkende af Forkortelse.dk.